Nyhedsbrev

Sorter batterier og elektronik rigtigt

Det er vigtigt at sortere batterier og elektronik rigtig

Det er vigtigt at sortere sit affald rigtigt, da det giver de bedste muligheder for genanvendelse og øger sikkerheden både i transporten og behandlingen af elektronik og batterier.

Nedenfor finder du uddrag af Miljøstyrelsens sorteringsvejledning for husholdninger. Den giver en god beskrivelse af, hvad der skal sorteres som småt elektronik og batterier.

Småt elektronik

Småt elektronik

Når det gælder småt elektronik sorteres alle kasserede apparater eller udstyr med ledning, batteri eller solceller.

Småt elektronik omfatter både små husholdningsapparater, legetøj, værktøj, og småt IT- og teleudstyr – dog må den største dimension ikke være mere end 50 cm.

Småt elektronik må ikke indeholde større produkter, eller produkter som giver problemer i indsamlingen, som fx fjernsyn eller lyskilder.

Så vidt det er muligt, skal eventuelle batterier tages ud af produktet, inden det kasseres, såfremt dette kan gøres uden- eller med brug af almindeligt tilgængeligt håndværktøj, som eksempelvis en skruetrækker.

De produkter, hvor batteriet ikke umiddelbart kan fjernes, skal sorteres som småt elektronik, det gælder fx sko/legetøj, som indeholder elektronik og batterier.

Dette er sorteringsvejledningens positive og negative lister for småt elektronik. I fanen ’tilladt’ findes de emner, som er tilladt at aflevere til genanvendelse i fraktioner. Under fanen ’forbudt’ findes de emner, som bør undgås i fraktionen. Listerne er ikke udtømmende.

Vær opmærksom på, at når du afleverer dit elektronik på genbrugspladsen kan der være underopdelinger af småt elektronik, som betyder, at fx laptops skal afleveres i buret til skærme.

Smaat-elektronik

Batterier

Elretur - Sorter batterier

Som batterier sorteres små bærbare batterier fra husholdninger.

Det kan fx være engangsbatterier som ikke kan genoplades eller genopladelige batterier, der eksempelvis anvendes i mobiltelefoner, tablets, lommelygter og legetøj. Bærbare batterier må ikke indeholde større batterier, som kan udgøre et problem i indsamlingen og genanvendelsen, fx blyakkumulatorer fra biler og el-batterier fra fx cykler mv.

Der findes batterier i elektriske produkter, og i mange produkter kan de overses. Det kan fx være i postkort med musik, blinkende børnesko mv. og kan være en af årsagerne til, at batterierne ikke udsorteres korrekt.

Batterier tages ud af produktet, inden det kasseres, såfremt dette kan gøres uden eller med brug af almindeligt tilgængeligt håndværktøj, som eksempelvis en skruetrækker.

Produkter, hvor batterierne ikke nemt kan fjernes, skal sorteres som småt elektronik. Det er vigtigt, at batterier udsorteres og ikke havner i andre affaldsfraktioner hos husholdningerne af hensyn til både miljø og sikkerhed.

Særligt de såkaldte lithium-ion batterier kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de havner i andre fraktioner, som ikke indsamles lige så nænsomt som det farlige affald, da de mange stød og bump som affaldet kan udsættes for, i nogle tilfælde kan forårsage, at batterierne selvantænder.

Batterierne indeholder råstoffer, som skal genanvendes, men kan også indeholde farlige stoffer som kviksølv og cadmium. Særligt de små knapcellebatterier, der anvendes i ex. postkort, kan stadig indeholde kviksølv.

Dette er sorteringsvejledningens positiv og negativ lister for batterier. I fanen ’tilladt’ findes de emner, som er tilladt at aflevere til genanvendelse i fraktioner. Under fanen ’forbudt’ findes de emner, som bør undgås i fraktionen. Listerne er ikke udtømmende.

Elretur - Sorter batterier korrekt                        Elretur - Sorter batterier forkert

Lyskilder


Undgå sammenblanding

Lige lysstofrør længere end 60 cm skal afleveres i separate containers og må ikke blandes med andre lyskilder. Det skyldes, at:

  • de går lettere i stykker,
  • glasset fra lange lysstofrør genanvendes på anden måde end andet glas,
  • lysstofrørene går lettere i stykker, når de tages ud.

Undgå affald og tape

Lyskilderne skal lægges løst i containerne. De skal ikke tapes sammen eller ligge i nogen form for emballage.

Tape, emballage og andet affald øger sorteringsarbejdet, hvilket forøger risikoen for, at lyskilderne går i stykker og skal derfor undgås.