Nyhedsbrev

Lovgivning og mere information

Har du brug for at se nærmere på den konkrete lovgivning om producentansvaret for batterier? Vi har samlet de centrale direktiver, love og bekendtgørelser til dig her.

Batterier

Producentansvaret for batterier blev på baggrund af EU´s Batteridirektiv indført i Danmark med virkning fra 1. januar 2009.

EU-direktiverne indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande indenfor rammerne af direktivet fastsætter sin egen nationale lovgivning. I praksis er der således forskel på producentansvaret i de forskellige EU-lande.

Producentansvaret for batterier i Danmark reguleres af følgende lovgivning:

Du kan desuden læse mere på mere på Dansk Producentansvars hjemmeside her