Nyhedsbrev

Nyt liv til brugte batterier

Når et batteri er dødt, kan det få nyt liv. Afleverer du det på genbrugspladsen eller til en indsamlingsordning, bliver batteriets brugbare materialer genbrugt, og resten bliver håndteret, så det ikke skader miljøet

Batterier i hjemmet

I 2020 købte vi i Danmark over 5.000 tons batterier til vores musikafspillere, legetøj, værktøj, husholdningsmaskiner og meget andet. Når batterierne er udtjente, skal vi samle dem sammen og aflevere dem til genbrug. 

Hvor ryger batterierne hen?

Fejlsorteringer belaster miljøet

48% af de solgte batterier bliver ikke korrekt indsamlet. Undersøgelser viser, at mod 38% forsvinder på grund af fejlsorteringer. Eller sagt på en anden måde. Hver gang to batterier bliver sorteret korrekt, bliver ét batteri fejlsorteret. Vi kommer med andre ord til at smide batterier ud med fx husholdsaffaldet eller i småt brandbart.  Batterierne ryger derfor til forbrænding, og vi får ikke genanvendt en masse værdifulde materialer fra batterierne. Disse materialer må vi i stedet udvinde, og det belaster miljøet meget. Gennem kampagnen ”f***** med batterierne” sætter Elretur fokus på vigtigheden af at sortere batterier rigtigt.

Flere afleveringssteder

Du kan aflevere batterier på genbrugspladsen, og din kommune har også udleveret miljøkasser, hvor du kan lægge de gamle batterier til genbrug. Nogle supermarkeder har også opstillet beholdere til at indsamle batterier. Vi indsamlede i Danmark mere end 2.600 tons batterier i 2020. Det svarer til en indsamlingsprocent på 52%. Det er rigtig godt, men vi skal blive endnu bedre.

Første sortering i Danmark

Fra genbrugspladsen bliver batterierne kørt til et anlæg i Danmark. Her sorteres de manuelt baseret på deres kemiske sammensætning. Der anvendes mange forskellige typer batterier i danske husholdninger.

  • Knapcellebatterier: Ca. 35 pct. er knapcelle- batterier, der fx bruges i armbåndurer og legetøj.
  • Alkalibatterier: Alkalibatterier bruges i fx fjernbetjeninger, lomme- lygter og andre elektriske apparater
  • Lithiumoon-batterier: Lithiumion batterier typisk bruges i mobiltelefoner.

Så behandling udlandet

Når batterierne er sorteret, sendes de til specialiserede godkendte behandlingsanlæg bl.a. Nordtyskland, Finland, Frankrig og Polen, hvor man separerer batterierne i min- dre fraktioner som fx jern og plast. Efter separationen sendes fraktionerne til smelteværker, der omsmelter jernet til brug i nye produkter. I processen udvinder man samtidig en række nyttige råstoffer som fx bly, kobber, nikkel, mangan, kobolt, jern, messing, zink og aluminium.

Batterierne genbruges i nye produkter

Vi kan aktuelt genanvende ca. 60% af de gamle batterier. Materialerne herfra indgår i f.eks. bygninger, ny elektronik og kabler. Genanvendelsen er meget mere miljøansvarlig end fx udvinding af nye råstoffer. Vi sparer eksempelvis 87% CO2 ved at genanvende gammelt stål. Mange råstoffer er knappe ressourcer, så det er vigtigt at genanvende så meget så muligt og passe på med at smide batterierne til forbrænding. De ikke-genanvendelige dele af batterierne forbrænder vi på en måde, så de skadelige stoffer ikke havner i naturen. Kun en meget lille del – fx materiale fra Nikkel Cadmium batterier – bliver vi nødt til at deponere for ikke at skade miljøet. Nikkel-Cadmium batterier bliver stedse mere udfaset.

Nyt liv til brugte batterier 2022